Članak 1: ORGANIZATOR Nagradni natječaj priređuje i organizira: Kokteli.hr – prvi hrvatski koktel portal. 

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj traje od 27.12.2023. do 07.01.2024. u 23:59 sati.

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE Pravila nagradnog natječaja će biti dostupna na Instagram stranici Organizatora te na web stranici www.kokteli.hr.

Članak 4: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR Fond nagrada sastoji se od 2 (dvije) boce Aloha 65 ski edition, 1 (jedne) zimske kapa Aloha 65 i 1 (jedne) hoodie Aloha 65.

Članak 5: PRAVO SUDJELOVANJA Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina koje su registrirane na društvenoj mreži Instagram (link: www.instagram.com ), osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU Za sudjelovanje u natječaju potrebno je biti pratitelj Kokteli.hr i Aloha65 Hrvatska Instagram profila, “lajkati” objavu i u komentaru objave koji komunicira nagradni natječaj označiti minimalno jednu osobu.

Članak 7: ODABIR DOBITNIKA Nagrada će se dijeliti slučajnim odabirom.

Članak 8: KAKO PREUZETI NAGRADU Dobitnik/dobitnica nagrade biti će obaviješten/a na službenom Kokteli.hr Instagram profilu (objavljeni u komentaru nagradne objave), te nakon što Organizatoru dostave pune kontakt podatke, Organizator će mu putem e-maila dostaviti upute o preuzimanju nagrade.

Članak 9: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu drugačiju od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 10: POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu. Više igrača s istim e-mailom, odnosno kućnom adresom smatrat će se jednim dobitnikom. Ako Sudionik Natječaja unese bilo kakav neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, isti će biti uklonjen i neće se smatrati regularnom prijavom na Natječaj.

Članak 11: MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju, a u skladu sa zakonom.

Članak 12: POREZI Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 13: U SLUČAJU SPORA U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 14: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službenog Instagram profila.

Članak 15: IZMJENE PRAVILA Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici https://www.instagram.com/kokteli.hr/.

Članak 16: NAPOMENA Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom (ni Instagramom), Facebook i Instagram ga ne promiču niti sponzoriraju. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete portalu Kokteli.hr, a ne Facebooku/Instagramu. Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici daju dobrovoljnu i izričitu privolu kojom informirano i nedvosmisleno daju pristanak za obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja natječaja te daljnjeg informiranja javnosti o tijeku i rezultatima natječaja. Dobitnici će biti objavljeni i putem Instagram profila Organizatora, za što su dali izričitu suglasnost sudjelovanjem u nagradnom natječaju. Sudjelovanjem u natječaju sudionici izričito izjavljuju kako se opisano postupanje s njihovim osobnim podacima neće smatrati povredom osobnih podataka. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Organizator neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Sudjelujući u natječaju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, koriste isključivo u svrhu promotivnih aktivnosti Organizatora i za korištenje osvojene nagrade.